Udenlandske amatør organisationer

ARRL – Den amerikanske forening
DARC – Den tyske forening